Trang Chủ Phim Ảnh MBC phát hành hình ảnh của mỹ nam đầu tiên trong bộ phim ‘July Found By Chance’